Östergötland: Senast kommenterade

Kommentarer


188766

#188073 Maj Larssons album Text Lennart Kinander

Fotografens namn & adressA. Wiberg Linköping
Kommentar
2019-06-10 11:36:51 Michaela Leo
Det här skulle kunna vara Lennart Teofil Kinnander, född 28 sep 1912 i Öfverstad Östergård, Askeby, Östergötland, Sverige. Enligt sitt värnpliktskort blev han gruppchef, förordnad vpl korpral 1940 och låg först vid infanteriet, därefter Luftvärnet. Med tanke på uniformen (m/1910) med brett streck vänster ärm som symbol för avslutad korpralskola samt smalt sträck vänster överärm som symbol för genomgången reservunderbefälsutbildning, vicekorpralsutbildning och naturligtvis också det ovanliga namnet och trakten där fotot finns bedömer jag att det bör vara just Lennart Kinnander /Kinander/ cirka år 1940. Källa: Östergötlands inskrivningsområde (Io 4), Inskrivningsområdesexpeditionen (E, H) D2b:58 (1912) Bild: 9590 (Lennart var min sambos morfars farbror.)
126818

Okänd kvinna. Från samma album som #126776.

Fotografens namn & adressCarl Nilsson, Hospitalsgatan 8
Kommentar
2019-05-24 13:52:00 Gun Jönsson
Frälsningssoldat
211845

Okänd från samma bunt som #211834.

Fotografens namn & adressAlfred Vougt, Gamla Rådstufvugatan 40, Norrköping
Kommentar
2019-05-17 15:07:32 Marianne Elfström
Kan detta vara samme unge man som på bilderna #211861 och #211868? Eller kanske en bror?
211859

Okänd från samma bunt som #211834.

Fotografens namn & adressClara Wahlström, Linköping
Kommentar
2019-05-17 14:18:39 Marianne Elfström
Kan detta möjligen vara samme man som på bild #211852?
210456

Från samma album som #210446. Skrivet på baksidan : Hilda Olsson gift Berglund.

Fotografens namn & adressJohn Bergqvist, Linköping
Kommentar
2019-05-03 07:21:23 Ann-Mari Bäckman
210455

Från samma album som #210446. Skrivet på baksidan : Sofia Olsson gift Berglund.

Fotografens namn & adressJohn Bergqvist, Borgmästareg. 3, Linköping
Kommentar
2019-05-03 07:20:46 Ann-Mari Bäckman
120940

Detta är John Wigh och Edla Wighs (född Wellander)bröllopsfoto. De bodde i Danvik och Kvarsebo. De fick fyra barn, Ingegerd Wigh, Karin Wigh, Tage Wigh och Folke Wigh.Du skall inte beskära bort fotografens kartongtryck. När gifte dom sig och när var dom födda m.m.

Katalog:G. Johanson
Fotografens namn & adressG. Johanson
Kommentar
2019-04-15 18:23:32 Ingmar Hedblom
Edla Wigh född Velander i Bergshammar 1885-10-12, gift 1918-05-04, död 1942-09-20 i Kvarsebo John Gottfrid Wigh, född 1887-07-02 i Kvarsebo, död 1963-04-02 i Kvarsebo Jag har släktuppgifter om Edlas släktingar i Bergshammar
212054

Påskrift på baksida \" J A Johansson Linköping. 1876 \" Från samma album som #212037

Fotografens namn & adressP J Bergh Linköping
Kommentar
2019-04-09 07:28:54 Ann-Mari Bäckman
1876 syftar på årtalet då fotot togs. Den unge mannen, som verkar studera (han bär glasögon), kan vara född ca 1855 - 1860.
211606

Tre okända herrar. Ur samma album som #211594

Fotografens namn & adressC.H. Gustafsson, Vadstena
Kommentar
2019-04-04 17:28:48 Anette Hjalmarsson
Sittande till vänster, samma man som bild #211637 ?
211612

Okänt brudpar. Ur samma album som #211594

Fotografens namn & adressSw. Swensson, Linköping
Kommentar
2019-03-31 16:24:22 Anette Hjalmarrson
Folkskollärare Lars Nicklas Larsson. Lärare i Hov (E) 1880-1899. Folkskollärarexamen i Linköping 1878. Var Gotlänning. Död 1899.
211637

Okänt par. Ur samma album som #211594

Fotografens namn & adressFr. Borgstedt
Kommentar
2019-03-31 16:09:32 Anette Hjalmarsson
Zackarias Johansson Kåreholmen Hov (E) med makan Albertina född Karlsson 1861 i Skrukeby. Dotter Elsa Viveka f.1900 i Hov d.1990 i Hov Kåreholmen. Zackarias var son till Johan Eriksson f.1818 d.1889 i Kåreholmen.
211601

Okänd präst. Ur samma album som #211594

Fotografens namn & adressFr. Borgstedt, Vadstena
Kommentar
2019-03-31 15:42:20 Anette Hjalmarsson
Johan Ludvig Bergvall född 1838 i Marbäck. Död 1910 i Hov (E) Föräldrar Samuel Eriksson i Råby och Anna-Stina Johansdotter. Gift 1871 med Hedvig Maria Dorotea Frieberg född 1849 död 1899.
174585

Enligt påskrift på baksidan; Fru H. Rosenblad. Samling #174295

Fotografens namn & adressS. L. Rydholm, Linköping
Kommentar
2019-03-08 16:45:39 Marie Andersson
Troligen samma kvinna som på #34775
209301

Okänd från samma bunt som #209253.

Katalog:Hilmer Eén
Fotografens namn & adressHilmer Eén, Drottninggatan 58, Norrköping
Kommentar
2019-02-16 08:46:32 Ann-Mari Bäckman
Frälsningssoldat!
209039

.Samma album som #209037

Fotografens namn & adressCarl Nilsson Norrköping Trädgårdsgatan 4
Kommentar
2019-02-10 09:24:51 Annika Lidén
Om du är inloggad och tar fram din inlagda bild så finns det en ruta till vänster om bildens nummer där det står redigera, tryck på den knappen så kommer det du skrivit om bilden upp och där kan du ändra eller lägga till det du önskar.
2019-02-10 09:02:25 Ingmar Hedblom
Albumet har sannolikt tillhört Reinhold och Maria Andersson, f Carlsson i Bergshammars församling, Södermanland. (Reinhold 18840209-19710326, Maria 18861207-19620124) Personerna på Bild nummer 209037 kunde jag identifiera via notering på baksidan. Albumet har ytterligare ett 20-tal som ännu inte är identifierade men har inte kollat baksidorna, svårt att ta ut dem ur albumet. Tidigare lämnade bilder kommer från flera olika album, går det i efterhand att markera vilka bilder som hör ihop?
2019-02-10 07:47:28 Ann-Mari Bäckman
Håll gärna ihop ditt album genom att skriva första kortets nummer med # strax före siffrorna på övriga korten! Finns det någon information till albumet, som t ex ägare?
5219

En okänd man. Från ett foto album som tillhört min farmor, Klara Andersson född Munthe, Jonstorp, Skåne (f. 1898-09-19 d. 1997-12-12). Kommer från samma album som #5199.

Fotografens namn & adressF. Södergren
Kommentar
2019-02-04 18:52:02
Ola Svensson f. 1 juni 1798. d. 30 april 1869 Jonstorp
79441

Gustaf Andersson, död 3/4 1915 (Siggans foder), står det på baksidan av kortet. Från samma album som #79388.

Katalog:W. Sachse
Fotografens namn & adressW. Sachse, Slottsgatan
Kommentar
2019-01-26 11:00:08 Arne Welin
AKTIEBOLAGET S:T ANDREAS KVARN Denna kvarn, på hvars plats enligt traditionen en medeltida klosterkvarn med ofvanstående namn skall hafva legat, benämndes under midten och senare delen af 18oo-talet allmänt »Järnbrokvarnen» med anledning af dess läge invid Järnbron. Ar 1895 inköptes Järnbrokvarnen af landtbrukaren Gustaf Andersson, som, född år 1847, från Furingstad inflyttat till Norrköping. Därvid upptog herr Andersson det gamla traditionella namnet å kvarnen, som hädanefter alltså heter S:t Andreas kvarn. Genast efter kvarnens öfvertagande lät Andersson rifva de gamla byggnaderna och uppföra ett nytt tidsenligt kvarnhus med maskiner och anordningar af modernaste typer. Ar 1904 förvandlades affären till aktiebolag under ofvanstående firmanamn. Aktiekapitalet utgör 207,000 kronor, fördeladt på aktier å 1,000 kronor. Drifkraft lämnas af 5 stycken vattenturbiner, af hvilka 2 å 70 hästkrafter användas för kvarndriften, 2 å 55 hästkrafter äro utarrenderade samt en å 10 hästkrafter användes för den elektriska belysningen. Kvarnens förmalningsförmåga är cirka jo,ooo kilogram per dygn. o Arliga omsättningen i affären utgör cirka 700.000 kronor. Den förmalda produktens värde uppgår dock till ett vida högre belopp, om nämligen äfven den främmande spannmål, som mot kontant betalning eller s. k. tull af kvarnen förmales, tages med i beräkningen. Aktiebolagets styrelse utgöres af Gustaf Andersson, disponent och verkställande direktör, samt hans brorsöner, herrar Ivar och Gunnar Andersson, den förre disponent, den senare bryggmästare vid Carl Fredriks Bryggeri-Aktiebolag i Norrköping. Det är min morfars farbror. Tacksam om någon vet mer om familjen.
2018-04-13 13:20:32 Ann-Mari Bäckman
Mannen kan vara bryggare Gustaf Andersson född 3/3 1847, Norrköping, Sankt Johannes död 3/4 1915, Stegeborg, Skällvik, Östergötland. Uppgiften bör bekräftas. Källa: Sveriges dödbok 6.
79402

Carl Hadding. Från samma album som #79388.

Fotografens namn & adressDidrik Jansson, Hospitalsgatan 8
Kommentar
2019-01-26 11:01:57 Arne Welin
Stämmer det är min morfar.
2010-10-28 22:12:00 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara Carl Teodor Hadding född 9/11 1882 i Norrköpings Sankt Olai, Östergötland, död 4/3 1950, Stockholm. Källa: Sveriges dödbok 5
35315

Detta är fotografen själv. J. P. (Pelle) Bergh född 25/10 1842, död 23/6 1898 i Linköping Han var min frus morfars morfar. Kortet har min svärmor ärft efter sin far.

Katalog:J. P. Bergh
Fotografens namn & adressJ. P. Bergh
Kommentar
2019-05-06 19:38:03 Annelie Lundkvist Karlsson
P J Bergh Peter Johansson-Bergh. Se även https://portrattarkiv.se/details/4e1scVvZ-EAAAAAAAAAGzQ
2008-01-07 17:05:07 Magnus Hjärtström
Om detta ska vara den fotograf som både tog och porträtterades på bild #20767 bör hans initialer vara P. J.
2006-10-16 21:04:49 Krister Kraft
Samme man (J. P. Bergh) finns med på bild nr #20767. På Östergötlands Länsmuséum i Linköping har jag dessutom sett en fotostatkopia av en bild som motsvarar #20767 men utan mannen. Den bilden ska enligt muséet föreställa mannens fru och barn. Med tanke på barnens ålder, om vi antar att det är J. P. Berghs barn, kan den bilden dateras till ca 1883-1884.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv